KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

Türkiye’de Kalite güvence sistemi, üniversiteler tarafından yıllık olarak gerçekleştirilen iç değerlendirme süreci ve normal koşullarda beş yılda bir gerçekleştirilen dış değerlendirme temeline dayanmaktadır.
Bu sistem aynı zamanda “ulusal yeterlilikler çerçevesi” bağlamında program bazında belirlenen öğrenim çıktılarını garanti altına almak üzere akreditasyon ve değerlendirme unsurlarını da içerecek şekilde düzenlenmiştir.
Üniversitemizin Kalite Güvence Sistemi stratejik yönetim sürecinin bir parçası olarak kalite güvencesi politikalarını ve bu politikaları hayata geçirmek üzere stratejileri belirleme, uygulama, izleme ve iyileştirme çalışmalarını içermektedir.

Son Güncelleme: 2020-02-10 10:01:11

Duyurular RSS

  • Duyuru Yok

                                                                                       Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2020